CETI - bezbłędna przygotowalnia

Inwestycja w ramach WRPO

WRPO

W kwietniu 2010 roku zakończyliśmy z sukcesem projekt inwestycyjny realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem projektu był rozwój firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowych, specjalistycznych usług w zakresie przygotowania drukarskich form cyfrowych.

Część kosztów projektu finansowana była ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

W ramach projektu dokonano zakupu: lasera ESKO CDI Spark, zestawów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania.