CETI - bezbłędna przygotowalnia

Surowce

Polimery

W obu technologiach – analogowej i cyfrowej – pracujemy głównie na japońskich fotopolimerach Torelief firmy Toray. Oferujemy również płyty Nyloprint z Flint Group.

Dysponując cylindrem magnetycznym JEDNOCZEŚNIE w funkcję vacuum grawerujemy formy na podłożach stalowych i poliestrowych.

Negatywy

Do form analogowych oferujemy konwencjonalne filmy negatywowe. Stosujemy amerykański, bezprocesowy negatyw ablacyjny Laser Point II firmy Precision Coatings.