CETI - bezbłędna przygotowalnia

Terra incognita dla projektantów

By dobrze przygotować projekt opakowania pod druk suchym offsetem trzeba pamiętać o wielu ograniczeniach. Często projektanci nie wiedzą jak będzie drukowane opakowanie i proponują efekty graficzne, które nie są do uzyskania. Natomiast mając świadomość ograniczeń można mimo wszystko stworzyć bardzo ciekawe opakowania.

Pierwszy typ ograniczeń wynika ze stosowania wypukłych form drukowych.

W szczególności nie można uzyskać przejść tonalnych do 0% koloru. Przejścia tonalne mogą „schodzić” – w projekcie – do około 10%. Tak wysoki procent minimalny jest konieczny ze względu na silny efekt przyrostu punktu rastrowego (dot-gain). Na formie redukujemy minimalne siatki do 1% jednak w efekcie druku uzyskiwane jest około 10% – stąd niezbędne takie ograniczenie na etapie projektowania.
W praktyce, na gotowym opakowaniu, przejścia tonalne wyglądają najlepiej na krótkich odcinkach.

Drugi typ ograniczeń wynika ze sposobu przenoszenia farb.

Suchy offset jest drukiem pośrednim. Farby przenoszone są najpierw na obciąg gumowy a dopiero z niego na powierzchnię opakowania. Dodatkowo między obciągiem a drukowanym przedmiotem może występować poślizg – zwłaszcza na opakowaniach, które nie są cylindryczne (jak tuby, puszki) lecz stożkowe (jak kubki). Skutkiem tego jest rozmycie krawędzi. Stąd biorą się ograniczenia wielkości czcionek i kodów kreskowych.

Trzeci – najistotniejszy – typ ograniczeń wynika ze sposobu mieszania farb.

Kolory wynikowe, uzyskiwane przez nakładanie dwu (rzadziej trzech) farb, mogę występować na opakowaniu tylko w bardzo ograniczonym zakresie (na małych powierzchniach).

Jest to ograniczenie o tyle trudne do opisania, że zależne od dużej ilości czynników: kolory przewidziane do mieszania, natężenia siatek, inne elementy do druku z tych samych farb.

Na etapie przygotowania do druku każdy wzór rozbarwiany jest na kolory specjalnie dla niego DEDYKOWANE. Proces doboru takich kolorów rozpoczyna się od elementów najistotniejszych, których kolory nie mogą zostać zmienione.